Inloggen
Schrijf je in!
 

Privacy

VSGC (hodn Waldorfdating), gevestigd aan Van Reesstraat 117, 2593 PP Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.waldorfdating.com
Van Reesstraat 117
2593 PP Den Haag
Telefoon 0031 (0)6 246 34 252

A. E. Klinkenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van VSGC (hodn Waldorfdating). Zij is te bereiken via anna@waldorfdating.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
VSGC (hodn Waldorfdating) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;
- Geslacht
- Geboortedatum
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
VSGC (hodn waldorfdating) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 - Godsdienst of levensovertuiging
 - Seksuele leven
 - Biometrische gegevens


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VSGC (hodn waldorfdating) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- VSGC (hodn Waldorfdating) analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- VSGC (hodn Waldorfdating) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
VSGC (hodn Waldorfdating) neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VSGC (hodn waldorfdating) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Soort gebruiker Te bewaren gegevens Bewaar termijn Reden
Volledig gebruiker - Volledig profiel Altijd De gegevens in het profiel zijn nodig om een match tot stand te kunnen brengen.
Slapend gebruiker - Volledig profiel 1 jaar Een slapende gebruiker kan ervoor kiezen weer volledig lid te worden.
Geblokkeerd gebruiker (misbruiker) - email adres
 
1,5 jaar Het email adres wordt bewaard om te kunnen voorkomen dat het geblokkeerde lid zich nogmaals inschrijft met het email adres.
Uitgeschreven gebruiker - email adres
- gebruikersnaam
1,5 jaar Gebruikersnaam van uitgeschreven lid blijft bewaard om te voorkomen dat een andere gebruiker deze naam kiest en aangezien kan worden voor het uitgeschreven lid
Betalingsgegevens gebruikers - facturen 7 jaar Verplichting van de belastingdienst


Delen van persoonsgegevens met derden
VSGC (hodn waldorfdating) verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VSGC (hodn waldorfdating) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VSGC (hodn waldorfdating) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@waldorfdating.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. VSGC (hodn waldorfdating) zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

VSGC (hodn waldorfdating) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VSGC (hodn waldorfdating) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@waldorfdating.com

Feedback