Inloggen
Schrijf je in!
 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door WaldorfDating met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, WaldorfDating aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. WaldorfDating is niet verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen door gebruikers. Gebruikers zijn zelf verantnwoordelijk voor de informatie die ze via de website beschikbaar stellen. WaldorfDating is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van de gebruikers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de website. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. WaldorfDating spant zich in om de dienstverlening aan de gebruiker zonder storingen te laten verlopen. WaldorfDating kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
Feedback